Henkilötietolain 10§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Ojan Rauta Oy / 9210478-9
Yhteystiedot:
Tapsitie 5, 90620 Oulu

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Nimi: Jarmo Oja
Yhteystiedot:
Tapsitie 5, 90620 Oulu
puh. +358 44 7997 4043.

3.Rekisterin nimi

Ojan Rauta Oy:n palvelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän sekä K-Plussa-järjestelmään kuuluvien yritysten asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen.

Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa, sekä tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröitäviä tietoja ovat:

 • Nimi ja yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Syntymäaika tai luottoasiakkailta henkilötunnus
 • Asiointikauppa
 • K-Plussa-kortin numero
 • Tilinumero
 • Kenellä muulla tilinkäyttöoikeus
 • Ostohistoria
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
 • Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksen kohteet
 • Asiakkaan ilmoittama tieto projektista osoitteineen
 • Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot
 • Rekrytointi: tehtävä, josta on kiinnostunut sekä toimipisteet,  joissa haluaa työskennellä, milloin voi aloittaa työt, palkkatoivomus, henkilötiedot yhteystietoineen, koulutus, työkokemus ja syntymäaika.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan:

 • Rekisteröidyltä itseltään sähköisen liittymislomakkeen,  tekstiviestin tai täytetyn paperilomakkeen kautta.
 • Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluville yhtiöille tai siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena.
Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle
(yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

10. Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.